Ekologická likvidace automobilů ZDARMA

VOLEJTE:  602 18 18 18 

Praha, Praha Východ, Praha Západ, Střední Čechy a okolí

likvidaceZdarma provedeme ekologickou likvidaci automobilu, které můžeme odvést vlastními odtahovými speciály. Po tom, co nás kontaktujete telefonicky, e-mailem nebo vyplněním ON-LINE objednávky, připravíme likvidační protokol, který Vám při převzetí autovraku ihned předáme….

dílna Dobřejovice - 6Náš autoservis se specializuje na značky Opel, Daewoo, Chevrolet. Poskytujeme veškeré služby pro Váš vůz. Od výměny oleje a dalších provozních kapalin, přes pneuservis, skloservis až po výměnu nových, repasovaných nebo použitých náhradních dílů…
náhradní dílyPotřebujete náhradní díl na značku vozu Opel, Daewoo nebo Chevrolet? Nabízíme nové, repasované i použité náhradní díly za skvělé ceny. Díl Vám můžeme v našem autoservisu v Dobřejovicích i namontovat. Pro nepojízdné vozidlo si můžeme přijet …
ZDARMA Vám zajistíme likvidaci Vašeho vozidla. Pro vozidlo si přijedeme a vše za Vás vyřídíme.

 Při likvidaci automobilu získáte  ZDARMA tyto služby:

 • odtah vozu
 • ekologická likvidace
 • protokol o likvidaci vozu
 • odtah vraku v Praze, Středních Čechách, Severočeském kraji a na mnoha dalších místech 
 • doručení dokladů

Proč nechat vyřídit ekologickou  likvidaci automobilu nás?

Protože stále přibývá případů, kdy majitel vozidla nechá svůj vůz firmě, která nemá platný certifikát a poté se dostane do situace, kdy nemá vůz ani protokol a nemůže tedy svůj vůz odhlásit a musí nadále platit zákonné pojištění.

Zaměřte se na výběr společnosti, která má platný certifikát na ekologickou likvidaci vozidla, protože jen ta správně váš vůz zlikviduje.

Ověřte si, že nic nebudete platit. Naše společnost vůz ZDARMA i odveze. Provedenou likvidaci snadno prověříte online na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Navíc, u nás za nic neplatíte! Nemusíte se bát žádných skrytých poplatků.

Ekologická likvidace automobilu

Pro odhlášení vozidla po ekologické likvidaci na dopravním inspektorátu potřebujete:
 • Likvidační protokol (vystavíme a předáme při převzetí vozidla)
 • 2 x RZ (registrační značky likvidovaného vozidla)
 • Žádost o trvalé vyřazení vozidla z provozu – formulář, který je k dispozici na každé pobočce dopravního inspektorátu a který je třeba vyplnit – můžeme již vyplněný vystavit společně s likvidačním protokolem).
 • Občanský průkaz
 • Plná moc – pouze v případě, že vozidlo odhlašuje někdo jiný než majitel. (Plnou moc vystavuje skutečný majitel vozidla a podpis nemusí být notářsky ověřen.)

Nejčastější důvody pro vyřazení a likvidaci automobilu:

 • Nákup nového vozidla
 • Vozidlo není využíváno
 • Stáří likvidovaného vozidla
 • Technický stav likvidovaného automobilu
 • Dědictví

Vzory dokumentů:

Novela zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích

Vzhledem k novele zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích, upozorňujeme občany na řešení problematiky tzv. polopřevodů. V praxi to znamená, že vozidlo bylo odhlášeno na nového majitele, ale dále již nebylo dohlášeno (zaregistrováno). Pokud tyto tzv. polopřevody nebudou dokončeny do 30. 6. 2015, tak jak požaduje novela výše citovaného zákona, vozidlo nebude možno již dále provozovat a zároveň nebude možnost polopřevod dokončit. Tímto zanikne jeho způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. Taktéž skončí pojištění tohoto vozidla a vozidlo tak zanikne.

Zánik vozidla dle výše uvedeného zákona však neznamená, že vozidlo zůstane bezprizorně stát někde na ulici nebo že si jej občan rozdělá nebo rozprodá na náhradní díly a zbytek odveze do výkupny kovů. V tomto okamžiku totiž nastupuje povinnost pro občana dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to sice v ustanovení, kde se hovoří, že každý kdo se zbavuje vozidla s ukončenou životností (autovraku) je povinen vozidlo odevzdat oprávněné osobě k ekologické likvidaci. V případě, že daný zákon poruší a s vozidlem naloží v jiném režimu (rozebere si jej na součásti), tak mu velmi reálně hrozí, že bude osloven státní správou (ČIŽP), aby doložil, jak vozidlo ekologicky zlikvidoval. Pokud občan toto nedoloží, vystavuje se sankci dle zákona o odpadech ve výši několika desítek tisíc korun.

VŠE ZAŘÍDÍME ZA VÁS! KONTAKTUJTE NÁS!

Ekologická likvidace vozidel

Kam se starým vozidlem? Ekologicky jej zlikvidujte!

Obecně vzato, když lidé kupují nové auto, nastává situace, kdy se řeší, co se starým vozidlem. Ovšem záleží v jakém stavu staré vozidlo zůstává. Pokud je vůz v jízdy schopném stavu, můžete jej prodat či darovat. Pokud auto již odjezdilo svá léta a jeho stav neodpovídá bezpečné jízdě, nezbývá nic jiného než jej odeslat k likvidaci.
V zemích Evropské unie lze při ekologické likvidaci vozidel recyklovat přibližně 80% z auta .

Zbylých 20% je považováno za nebezpečný odpad a je umístěn na příslušné a bezpečné místo. Nejenže pro vás dokážeme zajistit ekologickou likvidaci vraku, ale také jsme pro vás připravili tohoto malého průvodce, který vám prozradí, jakými kroky auto prochází při bezpečné a ekologické likvidaci.

Jakým procesem auto při ekologické likvidaci projde?

Jakmile je vozidlo z nějakého důvodu nepojízdné, bude převezeno do autorizovaného autovrakoviště, kde projde třemi kroky. Těmi jsou: Vypouštění kapalin, demontáž a rozdrcení.

Vypouštění kapalin a odstranění nebezpečného materiálu

Pokud likvidace autovraku prochází tímto krokem, znamená to, že budou bezpečně odstraněny veškeré nebezpečné materiály ohrožující životní prostředí.

Mezi tyto materiály patří:
● Chladící kapalina, nemrznoucí směs
● Autobaterie
● Oleje, olejový filtr a palivo
● Airbagy

Veškeré takové materiály jsou potřeba řádně zlikvidovat, aby se zabránilo znečištění životního prostředí. Nezávadné životní prostředí je pro lidské zdraví velmi důležité, a díky tomuto kroku přispíváme nejen čisté vodě, ale také se snažíme zabránit různým zdravotním nešvarům lidí, proto jsou tyto materiály odstraněny a předány do rukou odborníků, kteří zajistí jejich správné zneškodnění.

Věděli jste, že taková autobaterie obsahuje destilovanou vodu, stříbro, olovo, plast a kyselinu, kterou musí likvidovat pouze autorizovaní odborníci?

Jakmile bude tento krok splněn, veškeré otvory od nádrží na kapalinu se buď propláchnou či opět uzavřou, aby dále neodkapávaly kapaliny, jež by mohly představovat hrozbu pro životní prostředí.

Demontáž likvidovaného autovraku

Jakmile budou odstraněny kapaliny, auto projde druhým krokem – demontováním.

Tento krok zahrnuje:
● Odstranění katalyzátoru
● Skla a veškeré skleněné součásti
● Odstranění pneumatik
● Odstranění největších plastů

Likvidování katalyzátoru
Rhodium, platina a další kovy, jsou součástí katalyzátorů. Tyto a jiné kovy jsou správným způsobem odstraněny, upraveny a dále využity v různých farmaceutických výrobcích, elektronice i dokonce v některých klenotech. Bez toho, aniž bychom se ohlíželi za tím, co se z katalyzátorů následně vyrábí, by však měl být recyklován vyškolenými odborníky! Po otevření katalyzátoru a následného vystavení vzduchu se tato část považuje za nebezpečný odpad.

Recyklace pneumatik a skla
Pneumatiky jsou známé jako jeden z materiálů, které mají možnost druhého použití. Nejčastější a nejzajímavější využití můžeme zaznamenat jako podlahy závodních tratí, krytých hal, hřišť a také silnic.
Dalším recyklovatelným a znovu použitelným materiálem je sklo. Díky svému složení je možné sklo znovu a znovu recyklovat a použít dá se říci pro cokoliv. Od ozdob, přes kliky až po obklady.

Rozdrcení
Jakmile je likvidované vozidlo vypuštěno a demontováno, je čas na rozdrcení. Doslova a do písmene bude karoserie auta slisována či rozdrcena a odeslána na příslušné místo k dalšímu využití.

Jednoduchá a skoro bezstarostná ekologická likvidace vozidel prostřednictvím naší služby je zcela zdarma. Nejsou zde žádné skryté poplatky a navíc získáte spoustu výhodných služeb jako jsou: eko likvidace, odtažení a následná likvidace vozidel, doručení dokladů a jiných.

EKOLOGIE JE NAŠE PRIORITA
* Likvidace a recyklace autovraků je prováděna technologií splňující náročná zákonná a ekologická kritéria.

* Nabízíme možnost dlouhodobější spolupráce při otázkách likvidace a recyklace autovraků a jejich odvozu z měst i okolí.

EKOLOGIE JE NAŠE PRIORITA