Ekologická likvidace vozidel ZDARMA

VOLEJTE:  602 18 18 18 

Praha, Praha Východ, Praha Západ, Střední Čechy a okolí.

Výkup autovraků – po dohodě.

likvidaceZdarma provedeme ekologickou likvidaci automobilu, které můžeme odvést vlastními odtahovými speciály. Po tom, co nás kontaktujete telefonicky, e-mailem nebo vyplněním ON-LINE objednávky, připravíme likvidační protokol, který Vám při převzetí autovraku ihned předáme….

dílna Dobřejovice - 6Náš autoservis se specializuje na značky Opel, Daewoo, Chevrolet. Poskytujeme veškeré služby pro Váš vůz. Od výměny oleje a dalších provozních kapalin, přes pneuservis, skloservis až po výměnu nových, repasovaných nebo použitých náhradních dílů…
náhradní dílyPotřebujete náhradní díl na značku vozu Opel, Daewoo nebo Chevrolet? Nabízíme nové, repasované i použité náhradní díly za skvělé ceny. Díl Vám můžeme v našem autoservisu v Dobřejovicích i namontovat. Pro nepojízdné vozidlo si můžeme přijet …
ZDARMA Vám zajistíme likvidaci Vašeho vozidla. Pro vozidlo si přijedeme a vše za Vás vyřídíme.

 Při likvidaci auta získáte  ZDARMA tyto služby:

 • odtah vozu
 • ekologická likvidace autovraku
 • protokol o likvidaci vozu
 • odtah vraku v Praze, Středních Čechách, Severočeském kraji a na mnoha dalších místech 
 • doručení dokladů

Proč nechat vyřídit ekologickou  likvidaci automobilu nás?

Protože stále přibývá případů, kdy majitel vozidla nechá svůj vůz firmě, která nemá platný certifikát a poté se dostane do situace, kdy nemá vůz ani protokol a nemůže tedy svůj vůz odhlásit a musí nadále platit zákonné pojištění.

Zaměřte se na výběr společnosti, která má platný certifikát na ekologickou likvidaci vozidla, protože jen ta správně váš vůz zlikviduje.

Ověřte si, že nic nebudete platit. Naše společnost vůz ZDARMA i odveze. Provedenou likvidaci snadno prověříte online na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Navíc, u nás za nic neplatíte! Nemusíte se bát žádných skrytých poplatků.

Ekologická likvidace vozidel

Pro odhlášení vozidla po ekologické likvidaci autovraku na dopravním inspektorátu potřebujete:
 • Likvidační protokol (vystavíme a předáme při převzetí vozidla)
 • 2 x RZ (registrační značky likvidovaného vozidla)
 • Žádost o trvalé vyřazení vozidla z provozu – formulář, který je k dispozici na každé pobočce dopravního inspektorátu a který je třeba vyplnit – můžeme již vyplněný vystavit společně s likvidačním protokolem).
 • Občanský průkaz
 • Plná moc – pouze v případě, že vozidlo odhlašuje někdo jiný než majitel. (Plnou moc vystavuje skutečný majitel vozidla a podpis nemusí být notářsky ověřen.)

Nejčastější důvody pro vyřazení a likvidaci autovraku:

 • Nákup nového vozidla
 • Vozidlo není využíváno
 • Stáří likvidovaného vozidla
 • Technický stav likvidovaného automobilu
 • Dědictví

Vzory dokumentů:

Novela zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích

Vzhledem k novele zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích, upozorňujeme občany na řešení problematiky tzv. polopřevodů. V praxi to znamená, že vozidlo bylo odhlášeno na nového majitele, ale dále již nebylo dohlášeno (zaregistrováno). Pokud tyto tzv. polopřevody nebudou dokončeny do 30. 6. 2015, tak jak požaduje novela výše citovaného zákona, vozidlo nebude možno již dále provozovat a zároveň nebude možnost polopřevod dokončit. Tímto zanikne jeho způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. Taktéž skončí pojištění tohoto vozidla a vozidlo tak zanikne.

Zánik vozidla dle výše uvedeného zákona však neznamená, že vozidlo zůstane bezprizorně stát někde na ulici nebo že si jej občan rozdělá nebo rozprodá na náhradní díly a zbytek odveze do výkupny kovů. V tomto okamžiku totiž nastupuje povinnost pro občana dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to sice v ustanovení, kde se hovoří, že každý kdo se zbavuje vozidla s ukončenou životností (autovraku) je povinen vozidlo odevzdat oprávněné osobě k ekologické likvidaci. V případě, že daný zákon poruší a s vozidlem naloží v jiném režimu (rozebere si jej na součásti), tak mu velmi reálně hrozí, že bude osloven státní správou (ČIŽP), aby doložil, jak vozidlo ekologicky zlikvidoval. Pokud občan toto nedoloží, vystavuje se sankci dle zákona o odpadech ve výši několika desítek tisíc korun.

VŠE ZAŘÍDÍME ZA VÁS! KONTAKTUJTE NÁS!

Ekologická likvidace vozidel

Kam se starým vozidlem? Ekologicky jej zlikvidujte!

Obecně vzato, když lidé kupují nové auto, nastává situace, kdy se řeší, co se starým vozidlem. Ovšem záleží v jakém stavu staré vozidlo zůstává. Pokud je vůz v jízdy schopném stavu, můžete jej prodat či darovat. Pokud auto již odjezdilo svá léta a jeho stav neodpovídá bezpečné jízdě, nezbývá nic jiného než jej odeslat k likvidaci.
V zemích Evropské unie lze při ekologické likvidaci vozidel recyklovat přibližně 80% z auta .

Zbylých 20% je považováno za nebezpečný odpad a je umístěn na příslušné a bezpečné místo. Nejenže pro vás dokážeme zajistit ekologickou likvidaci vraku, ale také jsme pro vás připravili tohoto malého průvodce, který vám prozradí, jakými kroky auto prochází při bezpečné a ekologické likvidaci.

Jakým procesem auto při ekologické likvidaci projde?

Jakmile je vozidlo z nějakého důvodu nepojízdné, bude převezeno do autorizovaného autovrakoviště, kde projde třemi kroky. Těmi jsou: Vypouštění kapalin, demontáž a rozdrcení.

Vypouštění kapalin a odstranění nebezpečného materiálu

Pokud likvidace autovraku prochází tímto krokem, znamená to, že budou bezpečně odstraněny veškeré nebezpečné materiály ohrožující životní prostředí.

Mezi tyto materiály patří:
● Chladící kapalina, nemrznoucí směs
● Autobaterie
● Oleje, olejový filtr a palivo
● Airbagy

Veškeré takové materiály jsou potřeba řádně zlikvidovat, aby se zabránilo znečištění životního prostředí. Nezávadné životní prostředí je pro lidské zdraví velmi důležité, a díky tomuto kroku přispíváme nejen čisté vodě, ale také se snažíme zabránit různým zdravotním nešvarům lidí, proto jsou tyto materiály odstraněny a předány do rukou odborníků, kteří zajistí jejich správné zneškodnění.

Věděli jste, že taková autobaterie obsahuje destilovanou vodu, stříbro, olovo, plast a kyselinu, kterou musí likvidovat pouze autorizovaní odborníci?

Jakmile bude tento krok splněn, veškeré otvory od nádrží na kapalinu se buď propláchnou či opět uzavřou, aby dále neodkapávaly kapaliny, jež by mohly představovat hrozbu pro životní prostředí.

Demontáž likvidovaného autovraku

Jakmile budou odstraněny kapaliny, auto projde druhým krokem – demontováním.

Tento krok zahrnuje:
● Odstranění katalyzátoru
● Skla a veškeré skleněné součásti
● Odstranění pneumatik
● Odstranění největších plastů

Likvidování katalyzátoru
Rhodium, platina a další kovy, jsou součástí katalyzátorů. Tyto a jiné kovy jsou správným způsobem odstraněny, upraveny a dále využity v různých farmaceutických výrobcích, elektronice i dokonce v některých klenotech. Bez toho, aniž bychom se ohlíželi za tím, co se z katalyzátorů následně vyrábí, by však měl být recyklován vyškolenými odborníky! Po otevření katalyzátoru a následného vystavení vzduchu se tato část považuje za nebezpečný odpad.

Recyklace pneumatik a skla
Pneumatiky jsou známé jako jeden z materiálů, které mají možnost druhého použití. Nejčastější a nejzajímavější využití můžeme zaznamenat jako podlahy závodních tratí, krytých hal, hřišť a také silnic.
Dalším recyklovatelným a znovu použitelným materiálem je sklo. Díky svému složení je možné sklo znovu a znovu recyklovat a použít dá se říci pro cokoliv. Od ozdob, přes kliky až po obklady.

Rozdrcení
Jakmile je likvidované vozidlo vypuštěno a demontováno, je čas na rozdrcení. Doslova a do písmene bude karoserie auta slisována či rozdrcena a odeslána na příslušné místo k dalšímu využití.

Jednoduchá a skoro bezstarostná ekologická likvidace vozidel prostřednictvím naší služby je zcela zdarma. Nejsou zde žádné skryté poplatky a navíc získáte spoustu výhodných služeb jako jsou: eko likvidace, odtažení a následná likvidace vozidel, doručení dokladů a jiných.

Ekologická likvidace vozidel

Kde ekologicky zlikvidovat autovrak?

Máte-li doma automobil, který je již nepojízdný, nemůžete se jej zbavit, jakkoliv vás napadne. Ve chvíli, kdy už jej nebudete a ani nelze užívat, musí dojít k ekologické likvidaci vozidla. Celý tento proces má jasně daná pravidla, která je třeba plnit. Povinnosti jsou na straně majitele auta i firmy, která recyklaci provede. Výběr vhodného autovrakoviště je nezbytným krokem v případě, že váš vůz již dosloužil.

Výběr autovrakoviště

I vy nevíte, kde může ekologická likvidace vozidel proběhnout? Rádi bychom zdůraznili, abyste při výběru společnosti byli obezřetní. Stále totiž přibývá případů, kdy vám firma automobil sice zlikviduje, ale nevydává vám protokol o likvidaci, který je nutné předložit na dopravním inspektorátu při odhlášení auta z registru. Pakliže tento protokol vůz nemá, nemůže být odhlášen a vy máte povinnost i nadále platit zákonné pojištění.

Jak už bylo řečeno, likvidace autovraku se musí řídit zákonem. A ten také určuje, že tyto služby může provádět pouze taková společnost, která má platný certifikát na ekologickou likvidaci vozidla. Je to pro vás při výběru autovrakoviště další komplikace? Už nehledejte! Jednoduše oslovte nás. Naše společnost AUTO – DÍL, s.r.o. se na ekologickou likvidaci vozidel specializuje, vlastníme zmíněný platný certifikát a máme oprávnění provozovat tyto služby. U nás máte jistotu, že váš vůz zlikvidujeme opravdu správně.

Prioritou je ochrana životního prostředí

Staré vozidlo obsahuje spoustu nebezpečných látek, jako jsou kyseliny, olej a další chemické sloučeniny. Je nutné, aby s nimi bylo zacházeno odborně. Správné nakládání s autem minimalizuje vliv škodlivého odpadu na životní prostředí a přispívá také k úsporám energie. Experti z naší společnosti dodržují přísné postupy a recyklují automobily v souladu s právními předpisy.

Zdarma odtáhneme váš vůz, ať už se nachází v Praze, Středních Čechách, Severočeském kraji či na mnoha dalších místech. Převezeme jej na autorizované autovrakoviště, kde se nejprve vypustí nebezpečné kapaliny, poté dojde k demontáži dílů a posledním krokem je rozdrcení.

Proč se obrátit při likvidaci starého vozu na naši společnost?

Určitá vás napadá, kolik bude ekologická likvidace vozidel stát. Možná vás tato skutečnost překvapí, ale jsme si jistí, že mile. U nás máte celý proces zdarma. Pokud nás oslovíte, vše za vás vyřídíme, aniž bychom po vás poté chtěli nějaké skryté poplatky. Výhod vám nabízíme daleko více. Váš vůz odtáhneme, ekologicky zlikviduje a doručíme potřebné doklady na dopravní inspektorát. Neváhejte nás kontaktovat. K dispozici jsme na tel. 602 18 18 18, e-mailu: info@auto-likvidace.cz nebo nám zanechte zprávu skrze kontaktní formulář zde na našich stránkách v sekci Kontakty.

Ekologická likvidace vozidel

Záleží vám na životním prostředí? Vybírejte pečlivě… My to poctivě děláme.
Cílem ekologické likvidace autovraků je především omezení množství odpadů pocházejících z vozidel. Technicky i administrativně se auto vyřadí z provozu a evidence. Ze zákona jde z pohledu majitele vozu o proces bezplatný, zároveň však pro řadu firem představuje docela slušný byznys. Pohybuje se v něm až 570 firem a ne všechny provádí ekologickou likvidaci s respektem k životnímu prostředí. Mnozí automobily nerozebírají, ani díly netřídí a mají s nimi výnosnější úmysly. Posílají je ke spálení do hutí a k rozdrcení do Polska, za což inkasují až šest tisíc korun za vůz o jedné tuně. Pro představu, my co vše děláme poctivě a podle pravidel, máme marži, která činí pár stovek korun.

V rámci ekologie a plnění směrnice EU rozhodně není v pořádku celé autovraky spalovat nebo drtit. Nelze v žádném případě hovořit o ekologické likvidaci vozidla, nýbrž o nabité výnosy, jejichž příčinou je zhoršující se stav ovzduší. Ačkoliv na ekologickou likvidaci existují přísná pravidla a dohlíží se na jejich plnění, není zcela v silách České inspekce životního prostředí, zastoupené přibližně 80 kontrolory na celou republiku, veškeré tyto nekalé praktiky podchytit. Ministerstvo životního prostředí může firmy také kontrolovat, ale nečiní tak.

Co se stane, když auto necháte na sběrném místě, kde s ním nenaloží podle pravidel?
Pravděpodobně to ani nepoznáte. Určitým vodítkem může být vysoká cena za výkup vašeho vozu. Přibližně dva až dva a půl tisíce korun. Když automobil odevzdáte do zařízení, které má oprávnění k ekologické likvidaci vozidel, dostanete doklad a nemáte žádnou povinnost zjišťovat, co se z autovrakem skutečně stalo. Nicméně určité poškození pociťovat můžete. Jaké? Spalovaný autovrak budete dýchat vy i okolí, veškeré jedy a toxiny budou v ovzduší.
Jak to děláme my?
U ekologické likvidace vozidel máme postup jasný, správný a poctivý. V dílně nejprve vypustíme všechny nebezpečné kapaliny. Poté vozidlo do šroubku rozebereme, odpady odevzdáme, zajistíme recyklaci plastů či molitanu ze sedaček apod. Druhotné suroviny jako jsou např. autobaterie, katalyzátory a další legálně zpeněžíme. Celý proces probíhá v souladu se zákonem a ohledem k životnímu prostředí. Ke všemu máme doklady, kam se suroviny od nás dále posunuly.
Jestliže vám záleží na životním prostředí a nesouhlasíte s postupy některým firem vykonávající ekologickou likvidaci autovraků nepoctivě, vyberte si pro tuto aktivitu naši spolehlivou firmu.

EKOLOGIE JE NAŠE PRIORITA
* Likvidace a recyklace autovraků je prováděna technologií splňující náročná zákonná a ekologická kritéria.

* Nabízíme možnost dlouhodobější spolupráce při otázkách likvidace a recyklace autovraků a jejich odvozu z měst i okolí.

EKOLOGIE JE NAŠE PRIORITA